Cookies

Tyto webové stránky nepoužívají žádné cookies třetích stran. Vlastní cookies webu jsou vytvářeny v případě přístupu do administrační části. Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by přístup do administrace nefungoval, konkrétně:

wordpress* – informace o přihlášení do administrace s platností po dobu relace

wp_* – informace o nastavení administračního prostředí s platností jeden rok