Provozní informace

Postup pronájmu prostor v objektu polikliniky Horníkova 

1.Volný prostor se předává organizačnímu odboru ke zveřejnění na úřední desce MČ Brno-Líšeň.

2.V případě zájmu jsou prostory ukázány zájemci – podepsání protokolu o zpřístupnění prostor.

3.Přijímání žádostí, bude doručeno v uzavřené obálce na adrese pronajímatele s označením ,,ŽÁDOST O NÁJEM PROSTOR NA POLIKLINICE HORNÍKOVA NEOTVÍRAT“, a to do konce termínu zveřejnění záměru pronájmu majetku obce na úřední desce MČ  Brno-Líšeň.

4.V případě, že bude doručena žádost, bude obálka otevřena následující pracovní den po skončení termínu pro zveřejnění záměru pronájmu majetku obce, a to v 3 členné komisi, kdy bude proveden zápis o nabídkách nájmu.

5.V případě, že nebude žádná žádost doručena, bude prostor vyvěšen znovu se stejným následným postupem.

6.V případě 3 zveřejnění záměru pronájmu majetku obce, bude prostor veden jako dlouhodobě nepronajmutelný, což znamená, že není stanoven termín pro podání žádosti. V případě doručení žádosti, bude zpracování do RMČ v co nejkratším termínu.

7.Technická příloha žádosti o pronájem bude vyplněna po otevření obálek s ,,ŽÁDOST O NÁJEM PROSTOR NA POLIKLINICE HORNÍKOVA NEOTVÍRAT“ s vedoucím polikliniky Horníkova.

 

Žádost o pronájem

Minimální výše nájmu

Technická příloha žádosti o pronájem

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání – vzor

Domovní řád polikliniky Horníkova