LERAM Medical s.r.o., urologie

Úterní ordinační doba na urologii je po dobu nemoci do konce dubna pouze do 12 hodin.