U tří oříšků

Na poliklinice znovu otevřeno občerstvení a něco navíc……